nybyggnation

GMV TML-hiss 3-plan

Indufa Förvaltnings AB i Mariestad har valt att investera i en maskinrumslös hydraulhiss för att betjäna blivande kontor på deras anläggning Hantverkargatan 15 i Mariestad. Hisschaktet är befintligt och saknar därigenom full topphöjd och därför monteras funktion för klämrisk.

1 st Aritco 2-plans A-hiss med glasschakt och halvdörr på övre plan (Bild2)
Aritco 2-plans A-hiss

Lidköpings Byggvaror har valt en hiss med glasschakt för att få luft i deras nya butik och utställningshall.

Nybyggnation av 1 st GMV glashiss 4-plan
GMV glashiss 4-plan

Lorentzon Arne Fastighets AB har valt att installera en maskinrumslös hydraulhiss med glasad korg och glasade dörrar på Volvodal i Skövde för att få en öppen och ljus entré och trapp.

renoverade

Ombyggnad av hiss på Ågårdens Vårdcentral. Före och efter bild.

Ombyggnad av en befintlig ASEA hydraulhiss 4-plan (Bild2)
Ombyggnad av befintlig ASEA hydraulhiss 4-plan

Vara Kommun har valt att på Solgården äldreboende byta ut befintligt hydraulaggregat, lyftcylinder samt elstyrning för att befintliga delar varit utslitna och har därigenom fått en lugnare gång samt bättre planinställning.

Ombyggnad av 1 st ASEA hydraul varu/personhiss 3-plan
Ombyggnad av 1 st ASEA hydraul varu/personhiss 3-plan

Maintec Foods AB i Skara har valt att byta ut befintlig elutrustning, hydraulaggregat, lyftcylindrar, schaktdörrlås, låsbanor m.m. för att befintlig utrustning var väldigt sliten. Här styrs ventilerna elektroniskt för att hissen skall få en bättre och mjukare gång.

Renovering på Vikingagatan.

Ombyggnad av befintlig ASEA linhiss 4-plan (Bild1)
Ombyggnad av
befintlig ASEA linhiss 4-plan

Vara kommun har valt att på Solgården äldreboende byta ut befintlig elutrustning, linor, schaktdörrlås, dörrkontakter, drivmotor för att befintliga delar varit utslitna och dessutom bytt drivmotor från enhastighet med microstyrning till en tvåhastighetsmotor.

Ombyggnad av 1 st befintlig ASEA Varu/personhiss 5-plan
Ombyggnad av 1 st befintlig ASEA Varu/personhiss 5-plan

Maintec Foods AB i Skara har valt att byta ut befintlig elutrustning, schaktdörrlås, låsbanor, broms m.m. på deras fabrikshiss för att få en säkrare gång och mindre stopp på deras hiss. Här har befintlig drivmotor behållits och motorn har frekvensstyrts istället.

Ombyggnad av 1 st befintlig ASEA linhiss 5-plan (Bild2)
Ombyggnad av 1 st befintlig ASEA Varu/personhiss 5-plan

Maintec Foods AB i Skara har valt att byta ut befintlig elutrustning, schaktdörrlås, låsbanor, broms m.m. på deras fabrikshiss för att få en säkrare gång och mindre stopp på deras hiss. Här har befintlig drivmotor behållits och motorn har frekvensstyrts istället.