nybyggnation

GMV TML-hiss 3-plan

Indufa Förvaltnings AB i Mariestad har valt att investera i en maskinrumslös hydraulhiss för att betjäna blivande kontor på deras anläggning Hantverkargatan 15 i Mariestad. Hisschaktet är befintligt och saknar därigenom full topphöjd och därför monteras funktion för klämrisk.

Aritco 2-plans A-hiss
Nybyggnation av 1 st GMV glashiss 4-plan
GMV glashiss 4-plan

Arne Lorentzon Fastighets AB har valt att installera en maskinrumslös hydraulhiss med glasad korg och glasade dörrar på Volvodal i Skövde för att få en öppen och ljus entré och trapp.

renoverade

Ombyggnad av hiss på Ågårdens Vårdcentral. Före och efter bild.

Renovering Vikingagatan

Hamngatan

Ombyggnad av 1 st ASEA hydraul varu/personhiss 3-plan
Ombyggnad av 1 st ASEA hydraul varu/personhiss 3-plan

Maintec Foods AB i Skara har valt att byta ut befintlig elutrustning, hydraulaggregat, lyftcylindrar, schaktdörrlås, låsbanor m.m. för att befintlig utrustning var väldigt sliten. Här styrs ventilerna elektroniskt för att hissen skall få en bättre och mjukare gång.